Hàn và quá trình liên kết

Hàn và quá trình liên kết

Ngày đăng: 30/12/2020 07:10 AM

Hàn và quá trình liên kết

Hàn và quá trình liên kết Thuật ngữ quy trình Theo tiêu chuẩn châu Âu, BS EN ISO 4063:2010 Welding and allied processes, hàn được phân chia các loại như sau:

Hàn hồ quang (Arc welding)

Hàn điện trở (Resistance welding)

Hàn khí (Gas welding)

Hàn rèn (Forge welding)

Hàn vảy cứng (Brazing),

 hàn vảy mềm (soldering) và hàn vảy đắp (braze welding)

Các phương pháp hàn khác Mỗi quy trình hàn được xác định trong nhóm bởi các chỉ số. Ví dụ, quy trình hàn Mig có số tham chiếu là 131, sẽ hiểu ý nghĩa như sau: 1: hàn hồ quang 3: hàn hồ quang có khí bảo vệ 1: Hàn kim loại khí trơ bảo vệ

Các quy trình hàn hồ quang có số tham chiếu là: 111: hàn hồ quang tay

114: hàn dây lõi thuốc

121: hàn hồ quang chìm với dây đặc

125: hàn hồ quang chìm với dây lõi thuốc

131: hàn hồ quang bằng dây điện cực với khí trơ bảo vệ (MIG)

135: hàn hồ quang bằng dây điện cực với khí hoạt tính (MAG)

136: hàn hồ quang bằng dây lõi thuốc với khí hoạt tính

141: Hàn hồ quang với điện cực vonfram có khí trơ bảo vệ (TIG)

151: hàn plasma

Công ty TNHH DV Móc Xích

Công ty TNHH DV Móc Xích

Hàn và quá trình liên kết

Thuật ngữ quy trình

Theo tiêu chuẩn châu Âu, BS EN ISO 4063:2010 Welding and allied processes, hàn được phân chia các loại như sau:

 • Hàn hồ quang (Arc welding)
 • Hàn điện trở (Resistance welding)
 • Hàn khí (Gas welding)
 • Hàn rèn (Forge welding)
 • Hàn vảy cứng (Brazing), hàn vảy mềm (soldering) và hàn vảy đắp (braze welding)
 • Các phương pháp hàn khác

Mỗi quy trình hàn được xác định trong nhóm bởi các chỉ số. Ví dụ, quy trình hàn Mig có số tham chiếu là 131, sẽ hiểu ý nghĩa như sau:

 • 1: hàn hồ quang
 • 3: hàn hồ quang có khí bảo vệ
 • 1: Hàn kim loại khí trơ bảo vệ

Các quy trình hàn hồ quang có số tham chiếu là:

 • 111: hàn hồ quang tay
 • 114: hàn dây lõi thuốc
 • 121: hàn hồ quang chìm với dây đặc
 • 125: hàn hồ quang chìm với dây lõi thuốc
 • 131: hàn hồ quang bằng dây điện cực với khí trơ bảo vệ (MIG)
 • 135: hàn hồ quang bằng dây điện cực với khí hoạt tính (MAG)
 • 136: hàn hồ quang bằng dây lõi thuốc với khí hoạt tính
 • 141: Hàn hồ quang với điện cực vonfram có khí trơ bảo vệ (TIG)
 • 15: hàn plasma

Quy trình lựa chọn

Các yếu tố phải được tính đến khi lựa chọn một quá trình hàn hoặc nối phù hợp là:

 • Loại vật liệu
 • Hình thức vật hàn: tấm / ống
 • Yêu cầu về cơ tính và chất lượng mối hàn
 • Mức độ cơ khí
 • Chi phí

Mặc dù xem xét các yếu tố này sẽ xác định quá trình hàn phù hợp nhất, sự lựa chọn trên thực tế có thể bị giới hạn bởi chi phí thực hiện quy trình mới, tính sẵn có của nhà máy hoặc tay nghề nhân công hiện tại. Các quy trình hàn và liên kết có sẵn có thể được chia thành các loại chung sau:

 • Hàn nóng chảy:
  • Hàn hồ quang
  • Hàn khí
  • Hàn tia điện
  • Hàn điện trở tiếp xúc
 • Hàn nhiệt:
  • Hàn ma sát
  • Flash
  • Hàn nổ
 • Liên kết cơ khí: ốc vít
 • Solid state:
  • Hàn đính (adhesive)
  • Hàn vảy mềm
  • Hàn vảy cứng 
Chia sẻ:
0
Zalo
Hotline